vrijwaring

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Investeringen in effecten, grondstoffen, valuta’s, derivaten en andere beleggingsopties zijn speculatief en brengen een hoge mate van risico’s mee. U kunt alles of een aanzienlijk bedrag van uw investering verliezen. Elke investering is uniek en brengt unieke risico’s mee. U moet al het materiaal en de bijbehorende informatie over specifieke risico’s en andere belangrijke informatie over eventuele investeringen nauwkeurig lezen en uw adviseurs raadplegen voordat u belegt. Deze website geeft geen overzicht en probeer geen overzicht te geven van de risicofactoren die verband houden met elke investering. De eerdere handelsprestaties van enig handelsprogramma of instrument dat hierin is besproken, is geen indicatief of garantie voor toekomstige resultaten.Wij zijn geen geregistreerde makelaar-dealer of beleggingsadviseur. De diensten en informatie die wij aanbieden zijn voor ervaren investeerders en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies, dat noodzakelijkerwijs moet zijn afgestemd op uw specifieke middelen en behoeften. Niets in onze Diensten, Website, e-mails, SMS of andere berichten mag worden beschouwd als een verzoek of een aanbod om te kopen of te verkopen. Er wordt niet verklaard dat enige aandelen, munteenheid of grondstof waarschijnlijke handelswinsten of handelsverliezen zal behalen, aangezien voorspellingen door hun aard geen garanties bieden.

De eerdere of de recente handelsprestaties van aandelen, effecten, grondstoffen of derivaten is niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige winsten/verliezen. Wij zullen niet en kunnen niet garanderen dat het gebruik van onze Diensten u winsten zal opleveren. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen op uw accounts. U moet handelen en de volledig verantwoordelijk nemen om alle door deze website verstrekte informatie te beoordelen en op eigen risico te gebruiken. Alle handelsinformatie die wij verstrekken is uitsluitend bedoeld als hulp bij het handelen.

De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor en verwerpt alle aansprakelijkheid voor verlies, aansprakelijkheid, schade (direct, indirect of gevolgschade), persoonlijk letsel of onkosten van welke aard dan ook, die u of een derde kan ondervinden (inclusief uw bedrijf ), als gevolg waarvan of welke rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden toegeschreven aan uw toegang en gebruik van de website, enige informatie op de website, de persoonlijke gegevens van u of uw bedrijf of materiaal en informatie die over ons systeem wordt verzonden. In het bijzonder is noch de eigenaar van de website noch enige derde partij of gegevens- of content-aanbieder op enige wijze aansprakelijk tegenover u of enige andere persoon, firma of vennootschap voor verlies, aansprakelijkheid, schade (direct of gevolgschade), persoonlijk letsel of onkosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit vertragingen, onjuistheden, fouten in of weglating van aandelenprijsinformatie of de overdracht daarvan of voor eventuele acties die eraan worden getroffen of daardoor veroorzaakt zijn of als gevolg van niet-nakoming of onderbreking, of Beëindiging daarvan.

Wij geven geen garanties voor de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de informatie op deze Website of enig bericht dat erop vermeld staat, welke uitsluitend op een “ZOALS-HET-IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis wordt verstrekt op het uitsluitende risico van de Gebruiker. De Vennootschap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden op de website of berichtinhoud. De informatie die door de Diensten en de Website worden verstrekt, zijn noch volledig noch geschikt voor elk individu. Een deel van de informatie is mogelijk niet relevant voor of in overeenstemming met de wetten, voorschriften of andere wettelijke vereisten in het land waar u woont. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of, hoe en in hoeverre uw beoogd gebruik van de Diensten en Website technisch en juridisch toegestaan zijn in de gebieden van de wereld waar u van plan bent ze te gebruiken. U wordt geadviseerd om eventuele informatie te verifiëren voordat u het gebruikt voor persoonlijke, financiële of zakelijke doeleinden. De inhoud van de website en de Diensten kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving of redenen, en wij hebben geen verplichting om u op de hoogte te stellen van eventuele correcties of wijzigingen aan een inhoud van de website.

De informatie op deze website is niet bedoeld om juridische, boekhoudkundige, fiscale of specifieke beleggingsadvies te verstrekken. Als dit advies noodzakelijk is, moet u de diensten van een bevoegde professionele adviseur vragen.

De Vennootschap is niet aansprakelijk tegenover u of iemand anders voor verlies of letsel dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze Website of de diensten die wij aanbieden, geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door nalatigheid of het samenvoegen, interpreteren, rapporteren of leveren van deze site en enige inhoud via deze site. In geen geval zal de Vennootschap of een van zijn functionarissen, medewerkers of licentiehouders aansprakelijk zijn tegenover u of iemand anders, voor beslissingen of maatregelen die u heeft genomen in verband met dergelijke inhoud.

Garanties —De websitehouder geeft geen garanties, representaties, verklaringen of garanties (zij het uitdrukkelijk, impliciet volgens de wet of toepasselijke recht) met betrekking tot de website.

BIJ HET HANDELEN KAN ER GEEN ZEKERHEID ZIJN DAT EVENTUELE EERDERE SUCCESSEN OF RESULTATEN BETREFFENDE INKOMENSVERDIENSTEN, KUNNEN WORDEN GEBRUIKT ALS INDICATIE VAN TOEKOMSTIG SUCCES OF RESULTATEN. ONZE DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER INFORMATIE. WEES VOORZICHTIG EN VRAAG ADVIES VAN GEKWALIFICEERDE PROFESSIONALS. NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTANT, ADVOCAAT OF FINANCIEEL ADVISEUR ALVORENS TE HANDELEN OP DE DOOR ONZE DIENSTEN VERSTREKTE INFORMATIE.

GEBRUIKERS VAN ONZE DIENSTEN EN WEBSITES WORDT GEADVISEERD OM HUN EIGEN GEDEGEN ONDERZOEK UIT TE VOEREN BIJ HET NEMEN VAN BELEGGINGSBESLISSINGEN.

CONTACT

Als u nog vragen heeft over deze vrijwaring, of uw interacties met onze website, kunt u contact opnemen via http://www.vergelijk24.net/contact/

Share This